هنگام شنا کردن لنز گذاشتن ممنوع

index

در برخی مواقع برخی میکروب های آب ممکن است باعث عفونت های چشمی شود .هم چنین در زمانی که حمام می کنید نباید لنز به چشم داشته باشید

یک وسیله پزشکی می‌تواند به یک شی خطرناک همراه شناگران تبدیل شود. پزشکان هشدار می‌دهند افراد از گذاشتن لنز چشمی هنگامی که در استخر هستند جدا خودداری نمایند.

گفتنی است، لنز به هنگام شنا می‌تواند باعث تحریک چشم، بروز عفونت، سوزش و جذب مواد شیمیایی خطرناک شود.
همچنین کلر موجود در آب که برای ضد عفونی استخرها به کار می‌رود در اثر برخورد با چشم می‌تواند به شدت چشم را تحریک نماید.
دفعات بازدید : 282