۱۳ دلیل رابطه جنسی روزانه

3slide3_600x450

 رابطه جنسیپاسخ بهشادی،طول عمر وبدن سالماست. شما  قبول ندارید؟ خوب، در اینجایک لیست ازفوایدرابطه جنسی روزانه را برایتان نوشته ایم، بنابراین اگراین کار را روزانه انجام دهید   لذتکامل را تجربه خواهید کرد .13دلیل برایرابطه جنسیروزانه :

استرس
ارتباط جنسی استرسرا کاهش می دهد.وقتی که  در زمان رابطه جنسی تنفس عمیق  می کشیم  استرس کاهش میابد

در یک مطالعه، درکتابخانه عمومیعلومنشریه، سه محققعلوم اعصابآزمونیدرموشهای صحرایی نرانجام  دادند  متوجه شد کهموش هایی که از نظر جنسی فعال  هستند کمترمضطرب هستند

 کاهش فشار خونبالا

محققان  طبق یک آزمایشبه این نتیجه رسیدندرابطه جنسیمی تواند فشار خون را بهبود بخشد. رابطه جنسی  در فشار خون دیاستولیک، تاثیر دارد

 

 

2slide3

تقویت سیستم ایمنی
مبارزه بامشکلات سیستم ایمنی بدن  است؛رابطه جنسیمی تواندایمنیراافزایش دهد.

ایمونوگلوبولینA،آنتی ژنی که  مقاوممت  را  در زمان آنفلوانزاافزایش می دهد  و رابطه جنسی  در این مورد موثر است

سوزاندن کالری
اگر  دوست دارید لاغر شوید،  رابطه جنسی روزانه به  قصد تناسب اندام  مفید است ظاهرا،شما می توانید700کالریدر هفته  بسوزانید  البته اگر رابطه جنسی روزانه باشد

در مقاله  درمجله  ورزش آمریکایی  در ماه اوت 2006منتشر شده است،دکترWiederتایید می کند کهرابطه جنسی برای سوزاندن کالری کمک می کند.

5slide3

قلب سالم
ارتباط جنسیکالریمی سوزاند و می تواندقلب را سالم نگه دارد.  پیشگیری  ازسکته مغزیو حمله قلبی

مطالعه دانشمندانباموسسه تحقیقاتجدیدانگلیسبه  این نتیجه رسیدند  کهمردان45 درصدکمتر احتمال دارد کهبه بیماری های قلبی عروقی مبتلا شوند.

تسکین درد
آیا  میگرنو دردبدن دارید؟ خوبدرمانش رابطه جنسی است.اما اگر درد کمر دارید بهتر است بایک دکترمشورت کنید.

دکترجورجE.ارلیچ، یک متخصصورم مفاصلاز فیلادلفیایک مطالعه بر رویارتباط بینورم مفاصل و  رابطه جنسیانجام شده است.آنهادردکمتری را تجربه می کنند

ایجاد اعتمادو صمیمیت
 رابطه جنسی  بوجود آوردن هورمون اکسی توسیناست؛اینهورمون مسئولشادی وعشق  است. این ارتباط باعث اعتماد بیشتر  زوجین نسبت به هم می شود اگر نگران این هستید کهشریک زندگیشما را ترک کند،پس برای  پیشگیری از ان رابطه جنسی روزانه را فراموش نکنید.اکسی توسین هورمونی است که   اعتماد و  صمیمیت ایجاد میکند

10slide2

پیشگیری   از سرطان
انزال  منظم  ابتلا به سرطان پروستاترا کاهش می دهد. درمردان  استرالیاکه21بار در ماه رابطه جنسی انجام داده  بودند،  ابتلا به سرطانپروستات بسیار کمتر بود. پس پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که  رابطه جنسیخطر ابتلا به سرطان  را کاهش می دهد.

ماهیچه های لگنرا قوی ترمیکند
در ارتباط جنسی ازچندین ماهیچه استفاده می شود. از این رورابطه جنسیمنظم می تواندماهیچه های لگنرا قوی ترکند. همچنین،عضلات نیز تقویت می شود-برای مثال:عضلات مرکزی و پشت. از طریقرابطه جنسی  روزانه ،شما همچنین می توانیدیک مثانهقوی  داشته باشید و  رودهخوب کار کند

خواب

  ارتباط جنسی به عنوانورزش است .افزایش ضربان قلب منجر بهافزایشآرامش بعد ازمقاربت می شود. رابطه جنسیروزانه:
-  آرامش می دهد ، از این رو اگر در حال حاضر خسته، هستید بعد از ارتباط جنسی راحت خواهید خوابید
-  مردانبعد از انزال خواب آلود می شوند

دوره هایمنظم
ظاهرارابطه جنسیمی تواندچرخه قاعدگی رابهبود بخشد و آن را تنظیم می کند.  استرس، که یکی از دلایلزناندر دوره قاعدگی است  آن را کاهش می دهد. این کار برای آنها بهتر از قرص است.

طول عمر
سلامت قلب، عضلات قوی تر، افزایش گردش خوناکسیژنو شادیبرخی از عواملی هستند که در اثر ارتباط جنسی روزانه بوجود می آید

یک مطالعهکه در مجلهپزشکی بریتانیامنتشر شدهنشان می دهد کهمردانی کهرابطه جنسی روزانه دارند طول عمر انها دو برابر افزایش میابد

مایع منیسالم
اگر تصمیم به بارداری گرفته اید ،  حجممایع منی  افزایش می یابداگر به طور منظمرابطه جنسیداشته باشید.رابطه جنسیمنظمجایگزیناسپرمهای قدیمی بیضه ها می شود.

این مطلب توسط تیم مترجمین مجله پزشکی دکتر سلام ترجمه شده است و استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد

دفعات بازدید : 175